Više od 160 slučajeva kršenja digitalnih prava tokom pandemije Kovida-19

Srbija, Mađarska i Rumunija prednjače po broju propisa donetih zbog pandemije korona virusa, a kojima se znatno ograničavaju medijske slobode

Tokom pandemije Kovida-19 u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, više od polovine slučajeva kršenja digitalnih prava povezano je sa propagandom, dezinformacijama, neistinama i objavljivanjem neproverenih informacija, pokazuju nalazi četvoromesečnog monitoringa koje su sproveli BIRN i SHARE Fondacija.

Od 26. januara do 26. maja zabeležena su 163 slučaja kršenja digitalnih prava u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Rumuniji i Severnoj Makedoniji, od kojih je 68 povezano sa manipulacijama u digitalnom okruženju, dok je 25 povezano sa objavljivanjem neistinitih i neproverenih informacija usmerenih na urušavanje reputacije.

Više od polovine slučajeva kršenja digitalnih prava odnosilo se na propagandu, dezinformacije, neistine i objavljivanje neproverenih informacija, a građani su u gotovo 80 odsto slučajeva, označeni kao najpogođenija grupa.

U gotovo 25 odsto svih slučajeva sama država ili zvaničnik države klasifikovani su kao napadači na određena zagarantovana prava i slobode.

Tokom perioda koji je obuhvaćen izveštajem, mnoge vlade donele su nova pravila i propise, ali priroda novih zakona i praksi jasno je pokazala da donete mere nisu bile pravilno prilagođene kako bi postigle svoj cilj, uz minimalno nanošenje štete zagarantovanim pravima građana.

Države u kojima su se propisima donetim zbog pandemije korona virusa znatno ograničavale medijske slobode jesu Srbija, Mađarska i Rumunija.

Nedavno uspostavljena praksa masovnog proizvoljnog hapšenja i novčanih kazni za objave na društvenim mrežama brzo je postala najčešća mera u borbi protiv lažnih vesti i širenje panike. U cilju zaustavljanja širenja virusa, ozbiljno su ugrožene privatnost i bezbednost ličnih podataka građana, dok su njihova digitalna prava i slobode u više navrata zloupotrebljene. Kršenje prava na zaštitu podataka o ličnosti primećeno je u 18 slučajeva.

Sajber kriminalci iskoristili su epidemiju Kovida-19 za zloupotrebe, pa je tako zabeleženo 11 slučajeva kompjuterskih prevara, a u tri slučaja došlo je do uništavanja i krađe podataka i programa.

U odnosu na slučajeve onlajn prekršaja prijavljenih pre pandemije korona virusa, izveštaj beleži značajan porast slučajeva u kojima se počinitelji ne mogu odrediti - čak 45.

Kako pokazuju prikupljeni podaci, novinari, osobe koje otvoreno razmišljaju, migranti, žene i građani u karantinu bili su posebno ranjive grupe često izložene uvredama, diskriminaciji i pretnjama.

Baza podataka sa prikupljenim slučajevim kršenja prava i sloboda redovno se ažurira i pokriva stanje digitalnih prava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj, Severnoj Makedoniji, Rumuniji i Srbiji. Pojedinačne baze dostupne su na lokalnim jezicima.

Ovde možete videti regionalnu bazu podataka.

Svi slučajevi kršenja prava povezani sa epidemijom Kovida-19 mogu se naći na posebnoj stranici sa ažuriranim podacima na sajtu BIRN Investigative Resource Desk (BIRD).

Izveštaj je dostupan na engleskom jeziku, možete ga pronaći ovde.

 

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs