Javni beležnici u Srbiji

Ova platforma po prvi put omogućava građanima Srbije da se u potpunosti upoznaju sa biografijama svih javnih beležnika koji su imenovani od 2014. godine do sada.

Baza nudi osnovne podatke o lokacijama javnih beležnika i potpunu novost – njihove biografije, onako kako su ih sami sastavili kada su se prijavili za poziciju javnog beležnika.

BIRN Srbija je dobila kopije biografija imenovanih notara od Ministarstva pravde Republike Srbije na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Zasnivanje institucije notara u pravnom sistemu Republike Srbije izazvalo je dosta kontroverzi i jedan je od uzroka višemesečnog štrajka advokata koji je paralisao pravosudni sistem 2014. godine.

U javnosti se pojavilo više nedoumica o tome na koji način su izabrani prvi notari u Srbiji i glavne primedbe su se odnosile na nekoliko aspekata tog izbora

  1. Da su izabrani oni koji imaju političku vezu
  2. Da nisu izabrani oni koji su prvobitno polagali javnobeležnički ispit
  3. Da nisu izabrani najbolji kandidati

Iako je više puta objašnjeno da je za izbor prve grupe javnih beležnika od velike važnosti bilo mišljenje izborne komisije, BIRN Srbija veruje da će objavljivanje biografija izabranih javnih beležnika dati potpuniji uvid u njihove kvalifikacije i potencijalnu povezanost sa nekim drugim delovima političkog sistema u Srbiji i da će omogućiti građanima da imaju punu informaciju o ljudima koji treba da im pruže važne usluge.

Dalje, BIRN Srbija veruje da će ova mapa pomoći drugim istraživačima da potvrde ili odagnaju svoje pretpostavke vezane za kontroverze oko izbora ove javnih beležnika.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Otvoreni podaci za otvorenu upravu“ koji finansira fondacija National Endowment for Democracy (NED). Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove donatora.