Da li moram da radim 18 meseci bez prekida da bih nakon što se porodim mogla da dobijem naknadu plate? Koliko novca mogu da očekujem? Možda moj partner može da ostvari veću naknadu dok čuvamo bebu? Koje dokumente treba da prikupim i popunim i kome da ih predam?

Odgovore na sva ova pitanja možete naći u nastavku. Pratite uputstva, popunite sva prazna polja i saznajte kako Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom utiče na vaš život: kada možete da otvorite porodiljsko, a kada odsustva sa rada radi nege deteta, koliko iznosi porodiljska naknada, a koliko roditeljski dodatak. Preuzmite obrasce koje treba da popunite da biste ostvarili ova prava. Informišite se kakva je procedura kada imate dete sa invaliditetom. Proverite kako da odsustvo sa posla nakon rođenja bebe podelite sa partnerom. Istražite da li je vaš kućni budžet na dobitku ili gubitku nakon novog zakona.

Osnovni podaci

Ja sam:

Imam godina.

Stepen stručne spreme:

Radim u:

Koliko mogu da budem na porodiljskom bolovanju?

Pre nego što se porodite, imate pravo na porodiljsko bolovanje.

Unesite termin porođaja

Porodiljsko odsustvo možete otvoriti najranije , a najkasnije godine.

Na porodiljskom odsustvu možete biti zaključno sa godine.

Odsustvo sa rada radi nege deteta

Tri meseca nakon porođaja imate pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta. Ovo odsustvo zavisi od toga koliko dece imate i pod kojom vrstom ugovora radite. Odsustvo sa rada radi nege deteta nadovezuje se na porodiljsko, tako da ga ne morate posebno otvarati.

Radim pod sledećom vrstom ugovora:
Ovo mi jedete

Na odsustvu sa posla radi nege deteta možete biti od

do godine.

Porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta otvarate u gradskoj ili opštinskoj službi za socijalnu zaštitu. Treba da popunite ovaj obrazac. Pored toga, potrebna vam je doznaka i Rešenje o porodiljskom odsustvu iz firme i kopija kartice tekućeg računa.

Kolika su vaša primanja dok ste na odsustvu?

Dok odsustvujete sa posla imate pravo na naknadu plate. Koliko novca vam sleduje u ovom periodu u najvećoj meri zavisi od toga koliko dugo radite u kontinuitetu.

U obračun naknade ulazi osnovica za doprinose, takozvani bruto 1 iznos (veći iznos, obično stoji u ugovoru).

Ako znate neto platu (ono što vam leže na račun) kliknite ovde da izračunate osnovicu.

Radim pod sledećom vrstom ugovora:

*Napomena: Ako ste u trenutku rođenja deteta nezaposleni, a radili ste u prethodnih 18 meseci i niste primali naknadu kao nezaposleno lice možeš ostvariti ovo pravo.

Kada planirate da otvorite porodiljsko odsustvo:

*Napomena Ako ste bili na trudničkom bolovanju, izaberite mesec u kom ste otvorili bolovanje. Ukoliko niste koristili trudničko bolovanje, izaberite mesec u kom planirate da otvorite porodiljsko odsustvo.

Odsustvo za oca, usvojitelja, hranitelja ili staratelja

Odsustvo sa posla i naknadu plate može da ostvari i vaš partner - otac, usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta. Međutim, samo ako ima ugovor o radu. Ako vaš partner radi pod drugom vrstom ugovora, vi ne možete podeliti odsustvo.

Kako ćete podeliti odsustvo zavisi od vašeg međusobnog dogovora.

U nastavku možete proveriti koliku bi naknadu primao vaš partner tokom odsustva. Kao i u vašem slučaju, u obračun naknade ulazi osnovica za doprinose, takozvani bruto 1 iznos. (veći iznos, obično stoji u ugovoru). Ako znate neto platu svog partnera (iznos koji leže na račun) kliknite ovde da izračunate osnovicu.

Datum otpočinjanja odsustva

U prazna polja upišite osnovicu za poreze i doprinose (bruto 1) primanja vašeg partnera, pojedinačno za svaki mesec. Ako je vaš partner bio na bolovanju tokom nekog od ovih meseci, upišite nulu. Zakon prepoznaje samo one prihode koje je zaradio, ne i one koje država nadoknađuje.

Ukoliko vaš partner ima ugovor o radu (na određeno ili neodređeno) u obračun ulazi samo taj ugovor. U slučaju da ima i druge vrste ugovora, raspitajte se kod nadležne službe na koji način i oni mogu da uđu u obračun.

Imam dete sa invaliditetom, kako se na mene odnosi ovaj Zakon?

Roditelji, hranitelji, usvojitelji ili staratelji dece sa invaliditetom imaju pravo na odsustvo sa posla do pete godine deteta nakon što im istekne pravo na odustvo sa rada radi nege deteta.

Kako da ostvarim ovo pravo?

Ovo pravo možete da ostvarite podnošenjem Zahteva za veštačenje zdravstvenog stanja deteta koji podnosite Centru za socijalni rad u vašem gradu ili opštini.

Koliku naknadu mogu da očekujem tokom ovog perioda?

Tokom odsustva sa rada radi posebne nege deteta možete da izaberete jednu od sledeće dve naknade:

  1. Naknadu plate ili zarade koju ste primali tokom prvih godinu dana odsustva
  2. Novčanu socijalnu pomoć (dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica)

Šta je dodatak za pomoć i negu drugog lica?

Dodatak za pomoć i negu drugog lica regulisan je Zakonom o socijalnoj zaštiti. Vaše dete ima ovo pravo kao lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe.

O visini ove naknade odlučuje Komisija.

Ako imate ugovor o radu i želite da ostvarite ovo pravo treba da popunite ovaj obrazac. Ako radite pod drugom vrstom ugovora popunite ovaj obrazac da ostvarite pravo na posebnu negu deteta.

Kada da podnesem Zahtev?

Ovaj zahtev zavisi od toga koliko dece imate i pod kojom vrstom ugovora radite.

Radim pod sledećom vrstom ugovora:
Ovo mi jedete

U vašem slučaju ovaj zahtev možete podneti

najranije . godine, a najkasnije godine.

Roditeljski dodatak - kako to mogu da ostvarim?

Roditeljski dodatak zavisi od toga koje vam je dete po redu i kada je ono rođeno.

Moje dete rođeno je
To mi jedete

Da li sam na gubitku zbog novog Zakona?

U ovom delu možete preračunati da li ste oštećeni novim Zakonom.

Vaša naknada je RSD.

Unesite vrednosti u nastavku i preračunajte kolika bi bila vaša naknada po starom zakonu

Radim pod sledećom vrstom ugovora:

Ko smo mi i zašto ovo radimo?

Novinari BIRN-a razvili su ovaj formular kako bi pomogli majkama i ostalim zainteresovanima da saznaju više o tome kako mogu da ostvare pravo na porodiljske naknade.

Na osnovu podataka iz popunjenih formulara, pokušaćemo da istražimo kakve efekte zakon ima na celu zajednicu, a ne samo na pojedine slučajeve. Zbog toga nam je potrebna vaša pomoć i saglasnost da podatke koje ste uneli u formular koristimo u svrhe istraživanja. Tako ćemo zajedničkim snagama doći do odgovora šta je dobro, a šta loše u novom zakonu i šta je potrebno menjati. BIRN vam se zahvaljuje na vašem poverenju i saradnji.

Nakon javljanja korisnika ovom alatu dodali smo korekciju koja se odnosi na mesece otpočinjanja odsustva.

*Napomena Ako ste bili na trudničkom bolovanju, izaberite mesec u kom ste otvorili bolovanje. Ukoliko niste koristili trudničko bolovanje, izaberite mesec u kom planirate da otvorite porodiljsko odsustvo.

Takođe, iz alata smo isključili deo Ako ste mirovali ili bili na trudničkom bolovanju tokom nekog od ovih meseci, upišite nulu. Zakon prepoznaje samo one prihode koje ste zaradili, ne i one koje država nadoknađuje.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom u članu 13 stav 1 kaže da se prosek računa 18 meseci pre otpočinjanja trudničkog bolovanja ili porodiljskog odsustva. Izvinjavamo se zbog greške.