photo
Srpska škola

I oblast obrazovanja pokazala se kao dobar teren za političke igre. Prethodnih godina sve više se postavlja pitanje validnosti akademskih zvanja mnogih sadašnjih i bivših političara [...]

dalje

photo
Trgovina oružjem

BIRN je zajedno sa OCCRP-ijem istraživao preko godinu dana raličite kanale trgovine oružjem koje imaju poreklo iz nekadašnjih zemalja istočnog bloka i bivše Jugoslavije da bi pokazao [...]

dalje

photo
Privatizacija i posledice

Četrnaest godina od otpočinjanja tranzicije u Srbiji, koja je trebalo da kompanijama koje su bile u društvenom vlasništvu obezbedi nove vlasnike koji bi unapredili rad tih kompanija, [...]

dalje

photo
Upotreba javnih fondova

BIRN Srbija je pionir u oblasti monitoringa javnih finansija u Republici Srbiji. Na ovom mestu objavljujemo tekstove koji se bave predstavljanjem politika u oblasti javnih finansija i [...]

dalje

photo
Gradska hronika

U okviru ove teme BIRN objavljuje istraživačke priče koje se bave načinom na koji lokalne samouprave u Republici Srbiji rukovode javnim fondovima, kao i načinom dodeljivanja [...]

dalje

photo
Beograd - Priština preko Brisela

Skoro četiri godine od potpisivanja „Briselskog sporazuma“ koji je omogućio Srbiji da nastavi svoj put pristupanju Evropskoj uniji i dalje nije jasno  građanima šta su sve srpska i [...]

dalje

photo
Sudska hronika

U ovoj rubrici objavljujemo tekstove koji se bave problemima u oblasti pravosuđa. Pravosudni sistem Srbije imao je jednu neuspelu reformu, nakon čega je nastupio period u kojem reforme [...]

dalje

photo
Srpska energija

U ovom segmentu BIRN predstavlja tekstove koji se bave energetskim sektorom u najširem smislu. Cilj je da se kroz istraživački pristup predstavi oblast koja je na više načina jedna od [...]

dalje

photo
Mediji u službi Vlade

U ovoj tematskoj oblasti BIRN objavljuje istraživanja koja se odnose na različite oblike veza između medija i različitih nivoa vlasti u Srbiji, kao i uticaja koje vlast ostvaruje na [...]

dalje

photo
Sportska torba bez dna

U ovom segmentu BIRN istražuje na koji način se finansira sport u Republici Srbiji i pokušava da odgovori na pitanje koliko se novca iz budžeta izdvaja za finansiranje sporta. Država [...]

dalje

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs