Mediji u službi Vlade

BIRN predstavlja seriju istraživačkih tekstova koji govore o odnosu medija i različitih nivoa vlasti u Republici Srbiji

#

U ovoj tematskoj oblasti BIRN objavljuje istraživanja koja se odnose na različite oblike veza između medija i različitih nivoa vlasti u Srbiji, kao i uticaja koje vlast ostvaruje na medije direktnim ili posrednim finansiranjem.

BIRN predstavlja seriju tekstova nastalih od 2012. godine u kojima se pokazuje na koji način vlast u Republici Srbiji pokušava da utiče na medije i na proizvodnju medijskih sadržaja.

Pritisnuti ekonomskom krizom i primorani da rade na neregulisanom tržištu mediji su postali laka meta za ljude na vlasti i oko vlasti koji iako se deklarišu kao pripadnici demokratskog poretka neretko zloupotrebljavaju svoju političku funkciju da direktno utiču na medije.

U tom kontekstu mediji često pristaju na uslove koje im postavlja vlast, pravdajući se da nema drugog načina da se opstane u uslovima krize.

Značajnu ulogu u čitavom sistemu imaju i agencije za pružanje marketinških i PR usluga koje često imaju ulogu posrednika između političara na vlasti i medija.

Tekstovi "Kontrolisane informacije medijima na usluzi", "PR obuka za milione", "Privatni poslovi portparola URS-a Marka Selakovića", "Beogradski EPP" i "Beograd potrošio milione na reklamu" bili su objavljeni na portalu skockajtebudzet.rs koji je ugašen početkom maja 2014. godine.

Istraživanje "Oglašavanje kao privatni posao vlasti" objavljeno u nedeljniku Vreme 27.03.2014. sa naslovom "Marketinške zvezde na političkom polju" osvojilo je Godišnju nagradu za istraživačko novinarstvo koju tradicionalno dodeljuju NUNS i ambasada SAD u Beogradu.

Na ovom mestu biće i ubuduće objavljivani tekstovi koji se na sličan način bave odnosom medija i države.

 

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs