Srpska energija

Saznajte više o tome na koji način funkcioniše elektro-energetski sistem u Republici Srbiji

#

U ovom segmentu BIRN predstavlja tekstove koji se bave energetskim sektorom u najširem smislu. Cilj je da se kroz istraživački pristup predstavi oblast koja je na više načina jedna od najznačajnijih u svakoj državi.

Tranzicija kroz koju prolazi Srbija na putu ka učlanjenju u EU gotovo da nije ni dotakla tržište električne energije i druge segmente energetskog sistema.

JP EPS nije transformisano onako kako je najavljivano, NIS je prodat ruskoj kompaniji Gazprom, rudnici su privatizovani u velikoj meri, ali i se i dalje pojavljuju brojne kontroverze u ovoj oblasti najviše zbog netrasparentnih postupaka: bilo u procesu privatizacije bilo u načinu na koji funkcioniše EPS.

BIRN objavljuje priče u kojima pokušava da predstavi javnosti ono što je u njenom najboljem interesu i da čitaocima ponudi objašnjenje funkcionisanja energetskog sistema Srbije.

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs