Sudska hronika

Na koji način funkcioniše pravosudni sistem u Srbiji

#

U ovoj rubrici objavljujemo tekstove koji se bave problemima u oblasti pravosuđa.

Pravosudni sistem Srbije imao je jednu neuspelu reformu, nakon čega je nastupio period u kojem reforme izostaju. Zakoni i njihove izmene često se usvajaju po hitnom postupku. Zbog uvođenja izmena u Zakon o notarima na takav način, advokati su 2014. godine četiri meseca bili u štrajku.

Kao najčešći problem u pravosuđu, osim loših zakona i primene, pominju se i predugo trajanje sudskih procesa, loša materijalna situacija, zavisnost sudova i tužilaštva od odluka političara, nepotizam, korupcija…

U narednom periodu BIRN će objavljivati istraživanja i tekstove, koji mogu doprineti prevazilaženju pomenutih problema u ovoj grani vlasti.

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs