Medijski eksperti u Srbiji

Ovo je jedinstvena baza podataka u kojoj možete naći profesionalne biografije medijskih stručnjaka, kao i informacije koliko puta su određeni pojedinci bili članovi komisija i koja medijska udruženja su imala najviše članova u komisijama, koje su dodeljivale novac medijima vidi više...

Pretraga

ČLANOVI KOMISIJE

Ovde možete pretražiti bazu podataka prema imenu i prezimenu i videti koliko je puta svaki pojedinac učestvovao u radu konkursnih komisija.

Iako su zahtevom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja tražene i biografije svih članova komisija, neke od uprava ih nisu dostavile bez objašnjenja ili su se pozvale na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Izaberi člana komisije

PREDLAGAČI

Ovde možete pretražiti bazu po predlagačima članova konkursnh komisija, pogledati njihove profile i videti koliko su puta do sada njihovi predstavnici učestvovali u radi komisija, koje su dodeljivale novac.

Izaberi predlagača

Ova baza nastala je u okviru projekta „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i SĆF, a finansira Evropska unija. Sadržaj baze predstavlja odgovornost autora i ne oslikava stavove donatora.

Kaži traži logo Zastava EU