Obnova srpskih toaleta

Srbija je potrošila pola milijarde dinara na obnavljanje toaleta u zdravstvenim ustanovama u 2016. godini, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja koje BIRN po prvi put objavljuje.

Ministarstvo je za posao obnove toaleta angažovalo četiri firme – Jadran, Roofs, Tončev gradnja i Noveco. Renovirani su pojedini toaleti u 136 zdravstvenih ustanova u 16 okruga širom Srbije, s tim da su samo u Zdravstvenom centru Vranje prekinuti radovi.

U bazi podataka ne postoje podaci za Vojvodinu, jer ministarstvo nije raspisalo javnu nabavku za obnovu bolničkih toaleta na ovoj teritoriji.

Ministarstvo je platilo još 20 miliona dinara preduzeću Kula projekt za nadzor svih radova.

Geografski posmatrano, reklo bi se da je posao uređenja toaleta podeljen pomenutim firmama po regionima. U Beogradu i Zapadnoj Srbiji radio je Jadran, u Šumadiji i Južnoj Srbiji firma Roofs, u Istočnoj Srbiji angažovana je Tončev gradnja, a na krajnjem jugu Srbije Noveco.

519,5 miliona

Potrošeno bez PDV-a

135

Ustanova sanirano

4

Izvođača radova

U ovoj bazi podataka sistematizovani su precizni podaci o obimu posla koji je urađen - koja firma je izvodila radove u određenoj zdravstvenoj ustanovi, koliko je plaćena za taj posao i šta je konkretno uradila.

Posao sanacije toaleta u bolnicama bio je najavljivan više puta, još od jeseni 2015. godine i o tome se naširoko govorilo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je obilazio radove, često je potencirao u javnosti da je to jedan od najvećih uspeha vlasti i pokazatelj novog ruha države.

Javna nabavka za ovaj posao sprovedena je u decembru 2015. godine u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda. To bi bilo opravdano u hitnim i neplaniranim situacijama, što u ovom konkretnom postupku nije bio slučaj.

Broj Zdravstvena ustanova Izvođač radova Sanitarije Cevi Stolarija Keramika Moleraj Vrednost radova u dinarima

Ukupno uloženo

519,5 miliona

Broj ustanova

136

Broj okruga

16

Sanitarije

1926

Cevi

16,124 m

Stolarija

2,827 m2

Keramika

29,778 m2

Moleraj

284,428 m2

Najveći i najskuplji deo posla, vredan 267,3 miliona dinara, pripao je firmi Jadran koja je renovirala toalete u šest od deset zdravstvenih ustanova u kojima su rađeni najskuplji radovi. Ministarstvo je za isti posao firmi Roofs platila 164,5 miliona, Tončev gradnji 85,5 miliona, dok je preduzeće Noveco dobilo 1,9 miliona dinara.

Najskuplji radovi

Zdravstvena ustanova Potrošen novac

U pojedinim toaletima različitih zdravstvenih ustanova ugrađeno je ukupno 1926 kada, lavaboa i WC šolja. Najviše sanitarija je ugrađeno u Kliničkom centru Srbije, Domu zdravlja Stari grad i Domu zdravlja Lajkovac. U 28 od 136 zdravstvenih ustanova nije ugrađena nijedna sanitarija.

Najveći broj zamenjenih sanitarija

Zdravstvena ustanova Broj sanitarija

U 105 zdravstvenih centara zamenjeno je nešto više od 16 kilometara vodovodnih i kanalizacionih cevi, a u 31-oj zdravstvenoj ustanovi nije zamenjen ni metar.

Najveći broj zamenjenih cevi

Zdravstvena ustanova Zamenjene cevi

Najmanje se menjala stolarija. U 43 zdravstvene ustanove nisu ugrađena nijedna vrata, prozor ili pregrada od aluminijuma i PVC-a, a ugrađeno je ukupno 2.826 kvadrata različite stolarije.

Najveći broj zamenjene stolarije

Zdravstvena ustanova Zamenjena stolarija

Ukupno je ugrađeno 27.000 zidnih i podnih keramičkih pločica u toaletima u 115 zdravstvenih ustanova, a u 21-oj ustanovi nije bilo ovih radova.

Najveći broj zamenjene keramike

Zdravstvena ustanova Zamenjena keramika

U okviru posla sanacije toaleta najviše se krečilo - molerski radovi su izostali samo u pet zdravstvenih ustanova, a ukupno je okrečeno 285.000 kvadrata.

Najviše urađenih molerskih radova

Zdravstvena ustanova Broj molersko-farbarskih radova

Svi podaci koji se nalaze u ovoj bazi dobijeni su od Ministarstva zdravlja na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i predstavljaju dopunu teksta koji je BIRN objavio u julu 2017. godine.

U podacima koje je ministarstvo dostavilo BIRN-u nema podataka o ukupnom broju kada, šolja, lavaboa, ugrađenih metara vodovodnih i kanalizacionih cevi u toaletima. Takođe, nema ni podataka o ukupnoj površini svih objekata u kojima je sprovedena rekonstrukcija, pa nije moguće odrediti koliki je zapravo obim posla urađen.

U martu 2017. godine Ministarstvo zdravlja je sklopilo još jedan ugovor za isti posao, vredan 245 miliona dinara. Zbog toga će u narednom ova baza će biti dopunjena sa novim podacima, kada ih ministarstvo bude kompletiralo.

Ovaj tekst i baza podataka su nastali u okviru projekta koji finansira Britanska ambasada u Beogradu. Stavovi izrečeni u ovom tekstu i sadržaj baze predstavljaju odgovornost autora i ne oslikavaju stavove donatora.