Impresum

Direktorka:
Dragana Žarković
d.obradovic@birn.eu.com

Računovodstvo:
Gabrijela Vukićević
gabrijela.vukicevic@birn.eu.com


Novinarski tim:

Glavni i odgovorni urednik
Milorad Ivanovic

milorad.ivanovic@birn.eu.com 

Zamenik urednika / novinar
Aleksandar Đorđević

aleksandar.djordjevic@birn.eu.com

Novinarka
Jelena Veljković

jelena.veljkovic@birn.eu.com

Novinarka
Ana Ćurić

ana.curic@birn.eu.com

Novinarka
Natalija Jovanović
natalija.jovanovic@birn.eu.com

Saradnik
Miodrag Marković 
miodrag.markovic@birn.eu.com

Saradnik
Slobodan Đuričić

Saradnica
Maja Repić

maja.repic@birn.eu.com

 

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs