Šta je Javno?
Javno je medijski portal na kome BIRN Srbija objavljuje istraživačke i analitičke tekstove koji nastaju u našoj produkciji. Pored tekstova na portalu Javno.rs objavljuju se otvorene i potpuno pretražive baze  podataka o javnoj potrošnji.

Kome su baze namenjene i da li mogu da preuzimam tekstove?
Baze podataka namenjene su prvenstveno novinarima i istraživačima, ali i svim ostalim zainteresovanim pojedincima i organizacijama. Tekstove je moguće preuzimati uz odbornenje BIRN Srbija.

Zbog čega su napravljene?
Da bismo motivisali institucije da objavljuju informacije o tome na koji način troše novac iz javnih fondova. Da bi informacije kojima raspolažemo na jednostavan način stavili na uvid javnosti. Da bismo inspirisali kolege novinare i istraživače da baziraju svoj rad na ovim informacijama.

Koliko ljudi je učestvovalo u izradi ovog resusrs centra?
U sekciji impresum možete videti ko čini novinarski tim, a na stranici birn.eu.com možete pronaći informacije o svim ljudima koji rade u BIRN Srbiji
 

Da li će biti novih baza podataka?
Javno je zamišljen kao resurs koji se neprestano uvećava i ažurira. Postavljene baze biće dopunjivane, a uporedo će biti razvijene i nove iz oblasti za koje procenimo da su tamna mesta javne potrošnje ili potencijalni generatori korupcije u Srbiji.

Da li je moguće koristiti tekstove i podatke objavljene na Javno?
Tekstove je moguće preuzimati uz odborenje BIRN Srbije, koja polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Baze podataka su osmišljene kao resurs centar koji kao izvor informacija služi za to da ga što više ljudi koristi. Svaka vaša primedba ili komentar u tom smislu su dobrodošle.
 

Zašto baš baze ovih podataka?
Pojedine baze podataka nastale su u okviru istraživačkog procesa i rada na određenoj temi. Druge su ciljno nastale, jer smo prepoznali potrebu javnosti da zna za koje namene se troši njihov novac i na koji način, posebno u postupcima koji su netransparentni. U narednom periodu biće dodavane nove baze iz oblasti javnih finansija.

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs