baza: Mini-hidroelektrane u Srbiji
Mini-hidroelektrane u Srbiji
Investitor Godina dodele lokacije Država investitora Mesto lokacije Naziv MHE Reka Trenutni status Prvobitni investitor
Ucitavanje podataka...
- izgrađene MHE - neizgrađene MHE

Informacije o investitoru

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs