baza: Mini-hidroelektrane u Srbiji
O projektu

Baza podataka o malim hidroelektranama (MHE) nastala je s ciljem da prvi put na jednom mestu objedini i prikaže podatke o lokacijama na kojima će se ovi energetski objekti graditi u Srbiji. Sadrži podatke o investitorima kojima su dodeljene lokacije i državama iz kojih investitori dolaze, o vodotocima i opštinama na kojima se lokacije nalaze, kao i o trenutnom statusu lokacija, odnosno fazi u kojoj se nalazi izgranja elektrane.

U bazi se nalaze 44 lokacije na kojima su 33 preduzeća i preduzetnika već izgradila male hidroelektrane i uglavnom su u posao ušli pre dva javna poziva za dodelu lokacija koja je Ministarstvo energetike raspisalo tokom 2013. godine. Na osnovu javnih poziva ukupno 120 investitora je dobilo još 293 lokacije. Ni na jednoj od lokacija dobijenih na pozivima elektrana još nije izgrađena.

Baza podataka je poslednji put ažurirana u novembru 2014. godine.

Autori: Jelena Vasić i Dino Jahić – Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)

Napomena: Za već izgrađene male hidroelektrane kriterijum pretrage „Godina dodele lokacije“ odnosi se na godinu u kojoj su ovi objekti dobili status povlašćenog proizvođača električne energije.

Ova baza deo je zajedničkog projekta BIRN-a i CINS-a, u okviru programa "Jačanje medijskih sloboda u Srbiji" koji finansira Evropska unija. Za sadržaj baze odgovaraju CINS i BIRN.

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs