baza: Beograd: Promo troškovi
O projektu

BIRN predstavlja bazu troškova Gradske uprave Beograda i gradskih javnih preduzeća za angažovanje PR agencija i promociju. Grad Beograd i javna preduzeća su od 2008. godine za pomenute potrebe potrošili više od 500 miliona dinara.

Iako su monopolisti na tržištu i pritom imaju čitave službe za odnose sa medijima, beogradska javna preduzeća su od 2008. godine sklopila preko 200 poslovnih ugovora koji su imali za predmet promociju, a čija je ukupna vrednost 290 miliona dinara. Gradska uprava je u istom periodu sklopila 47 ugovora vrednih 245 miliona dinara.

Nijedan od 200 ugovora javnih preduzeća ne prelazi zakonski minimum javnih nabavki male vrednosti (oko tri miliona dinara), koje se sprovode po pojednostavljenoj proceduri i bez čvrste kontrole. Ukupna vrednost ugovora koji su na samoj granici nabavke male vrednosti je skoro 150 miliona.

Troškovi gradskih preduzeća za marketing i promociju su za četiri godine upetostručeni - 2008. godine izdvojeno je svega 16,8 miliona, a 2011. godine čak 80,3 miliona, dok je samo za prvih šest meseci 2012. godine zabeležen trošak od skoro 69 miliona.

Gradska uprava je od 2008. godine za promotivne usluge potrošila skoro koliko i sva javna preduzeća. Ubedljivo najviše novca otišlo je za reklamne i produkcijske usluge, čak 217 miliona dinara.

Baza sadrži podatke i o troškovima za plate zaposlenih u službama za odnose sa javnošću preduzeća, što se može videti u detaljnoj pretrazi.

Od 2008. godine za zarade službenika za odnose sa javnošću izdvojeno je 140 miliona dinara. Podaci o zaradama odnose se isključivo na službe ili službenike za odnose sa javnošću, dok preduzeća imaju i službe za marketing, informisanje i odnose sa medijima. Pojedina preduzeća izdaju i časopise koji izlaze kvartalno i koji upošljavaju ekipe novinara.

BIRN će naknadno prikupiti informacije o broju zaposlenih i njihovim zaradama u službama koja preduzeća različito imenuju, ali koja se u suštini bave istim poslovima – odnosima sa javnošću.

Zahtevi za slobodan pristup informacijama poslati su na 25 adresa, a svi odgovori dobijeni su nakon nakon tri meseca.

Gradske zdravstvene ustanove, kao i ustanove kulture, fizičke kulture, socijalne zaštite i dečije zaštite nisu obuhvaćene ovim istraživanjem.

Troškovi preduzeća za promociju
preuzmi graf
Firme koje su ostvarile najveće prihode
preuzmi graf
Troškovi po tipu usluga
preuzmi graf
Troškovi po godinama (do jula 2012. godine)
preuzmi graf

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs