baza: Državni video servis
O projektu

BIRN Srbija predstavlja bazu podataka o tome kako su različiti korisnici budžeta Republike Srbije trošili javni novac za produkcijske usluge koje pružaju tri vlasnički povezane privatne kompanije.

Državne institucije na različitom nivou u prethodnih devet godina platile su više od 446 miliona dinara agencijama Frejm (FRAME TV production), Infobiro i Videonet za uslugu produkcije televizijskog materijala, koji elektronski mediji besplatno preuzimaju. Istraživanje koje je BIRN sproveo pokazuje da su ove agencije bile angažovane da proizvode video priloge sa događaja koji su bili važni za određene institucije i da dalje taj materijal u vidu pokrivalica i video izveštaja distribuiraju svim zainteresovanim medijima u Srbiji.

Na ovaj način je državnim institucijama omogućeno da se afirmativni prilozi o njihovom radu emituju u informativnim programima elektronskih medija.

Svi podaci predstavljeni u ovoj bazi dobijeni su od Uprave za trezor, a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

S obzirom na to da Frejm, Infobiro i Videonet od svog nastanka sarađuju sa skoro svim državnim institucijama, podaci u bazi se odnose na period od dana njihovog osnivanja zaključno sa junom 2013. godine.

Prihodi ovih firmi od države uvek su prelazili polovinu njihovih ukupnih godišnjih prihoda, a nekada su dostizali i 90 posto.

Ova baza nastala je kao proizvod istraživačke priče u okviru regionalnog projekta „South East European Media Observatory“.

10 najvećih naručilaca
preuzmi graf
Procentualni raspored sredstava po agenciji
preuzmi graf
Agencije u odnosu na sredstava
preuzmi graf

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs