baza: Hitne nabavke
O projektu

BIRN Srbija predstavlja bazu podataka o javnim nabavkama sprovedenim kroz pregovarački postupak po hitnosti 2010, 2011. i 2012. godine. Baza sadrži podatke o skoro 4,000 hitnih nabavki ukupne vrednosti 68,7 milijardi dinara (približno 650 miliona evra).

Pregovarački postupak po hitnosti podrazumeva da nema javnog objavljivanja, da naručilac pozove samo one koje odabere, a ugovor se sklapa u vrlom kratkom roku.

I novi i stari Zakon o javnim nabavkama predviđa mogućnost pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda „zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima“.

Pored vrednosti ugovora, podataka o ponuđačima i naručiocima poslova, u bazi možete videti i predmete ugovora, to jest, šta je sve bilo hitno da se uradi ili kupi.

Raspored sredstava po godini ugovora
preuzmi graf
10 najvećih naručilaca
preuzmi graf
10 ponuđača koji su dobili najviše sredstava
preuzmi graf
Raspored sredstava po vrsti predmeta
preuzmi graf
Raspored sredstava po kriterijumu
preuzmi graf

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs