baza: Vuk Jeremić
O projektu
Interaktivna vizualizacija: Putni troškovi ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića

U BIRN-ovoj bazi podataka o putnim troškovima bivšeg šefa diplomatije Vuka Jeremića prvi put su objavljeni svi izdaci za službena putovanja jednog srpskog ministra spoljnih poslova. Jeremić je ovu funkciju obavljao od maja 2007. godine do jula 2012. godine. Tokom ovih pet godina ministar je na putu proveo preko 1,000 dana, ili približno dve i po godine. Ukupno 282 puta je išao na službena putovanja i posetio 97 zemalja.

Jedan deo javnosti zamerao je Jeremiću da na mnoga od ovih putovanja ide bez jasnog i konkretnog povoda, uz ocenu da su posete pojedinim zemljama nesvrsishodne.

BIRN-ova baza nema za cilj da preispituje smisao diplomatske misije Vuka Jeremića, već da predoči sve informacije koje se odnose na materijalne troškove njegovih putovanja.

U bazi podatka možete videti u koje zemlje je bivši šef diplomatije putovao i u kojim hotelima je boravio, kao i informacije o troškovima za avio prevoz.

U bazi su navedeni i troškovi dnevnica šefa diplomatije, kao i troškovi njegovog hotelskog smeštaja. Ovi iznosi predstavljeni su u različitim valutama, u zavisnosti od toga u koju zemlju je putovao.

Troškovi pojedinačnih avio-karata, smeštaja i dnevnica odnose se samo na Vuka Jeremića, dok su iznosi za iznamljivanje aviona cena prevoza za celu delegaciju koja je sastavni deo svake misije.

U prilogu uz bazu, predstavljamo vam i vizuelni prikaz Jeremićevih putovanja na interaktivnoj mapi sveta koja sadrži sve podatke o troškovima, destinacijama i linkovima hotela u kojima je boravio.

Podatke o putnim troškovima bivšeg ministra spoljnih poslova BIRN je dobio od Sekretarijata Vlade Republike Srbije na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Troškovi avio prevoza po godini
preuzmi graf
Troškovi avio prevoza po prevozniku
preuzmi graf
Troškovi avio prevoza po destinaciji
preuzmi graf

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs