baza: Sto najvećih javnih nabavki
O projektu

BIRN predstavlja bazu podataka o 100 najvećih javnih nabavki u prethodnih deset godina. Pretragom baze možete saznati koja preduzeća su dobijala najvrednije poslove, vrstu postupka koji je prethodio potpisivanju ugovora i opis predmeta javne nabavke.

Od 2002. godine, kada je izglasan prvi zakon koji reguliše ovu oblast, pa do polovine 2011. godine, na javne nabavke u Srbiji potrošeno je preko hiljadu i po milijardi dinara, pokazuju podaci Uprave za javne nabavke.

Vrednost 100 najvećih ugovora o javnim nabavkama od 2002. godine je 178 milijardi dinara. Da bi se shvatila vrednost ovih poslova dovoljno je reći da je na 150.000 javnih nabavki tokom 2006. godine potrošeno 167 milijardi.

Među 100 najvećih ugovora o javnim nabavkama udeo otvorenog postupka je ispod 50 odsto, dok na pregovaračke postupke ide čak 40 odsto, što je iznad godišnjeg proseka još od 2003. godine.

Od 100 najvrednijih nabavki u prethodnih 10 godina više od pola sprovedeno je u prethodne dve i po godine, što se poklapa sa porastom ukupne potrošnje na javnim nabavkama od 2010. godine.

Među uslugama za koje su državne institucije i preduzeća raspisivali tendere izdvajaju se građevinski radovi sa učešćem od skoro 30 odsto ili 54 milijardi dinara.

Za finasijske ugovore i kredite izdvojeno je skoro 30 milijardi dinara, a za nabavku energenata preko 32 milijardi.

Prethodnih deset godina najveće poslove uglavnom su dobijali srpski ponuđači, pa je 79 ugovora sklopljeno sa domaćim firmama. Od inostranih firmi izdvajaju se one iz Nemačke sa sedam pobeda na tenderima i rumunske sa tri pobede. Za jedan ili dva posla izborile su se firme iz Austrije, Švajcarske, Kine, Hrvatske, Poljske i Velike Britanije.

Raspored sredstava po godini ugovora
preuzmi graf
10 najvećih naručilaca
preuzmi graf
10 ponuđača koji su dobili najviše sredstava
preuzmi graf
Raspored sredstava po vrsti postupka
preuzmi graf
Raspored sredstava po predmetu
preuzmi graf

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs